5 aspektai, svarbūs tvarumo vadovui

2022-06-15

Šiuo metu jau dažnoje įmonėje, siekiančioje darnios plėtros ir puoselėjančioje stiprią socialinę atsakomybę, galima sutikti tvarumo vadovą. Ypač daug kompetencijų privalančius turėti specialistus kol kas rengia tik vienas kitas universitetas. Tačiau būtinybė bendrovių veiklą organizuoti tvariai aktuali jau dabar, todėl tenka vienu metu įgyvendinti tvarumo iniciatyvas ir nuolat mokytis. „Deloitte“ ir „Green Biz Group“ studijos liudija, kad 2020 m. iš išorės samdomų tvarumo specialistų dalis išaugo nuo 45 proc. iki 65 proc. – tai rodo, jog įmonių vadovai vis geriau supranta, kiek skirtingų kompetencijų turi turėti profesionalus tvarumo vadovas.

Suteikite įgaliojimus priimti sprendimus ir juos įgyvendinti

Tvarumo profesionalo vaidmuo įmonėse per trumpą laiką pasikeitė iš esmės. Jei prieš kelerius metų įmonės Lietuvoje geriausiu atveju įsteigdavo tvarumo projektų vadovo poziciją, dabar vis dažniau tokiam specialistui suteikiamas valdybos nario arba generalinio direktoriaus pavaduotojo statusas. Todėl pirmasis patarimas tvarumo siekiančioms įmonėms – suteikite tvarumo specialistui pakankamą statusą įmonėje, įgaliojimus priimti ir įgyvendinti sprendimus, pasitelkiant reikiamus resursus.

Metodikų išmanymas, tikėjimas ir komunikacija

Kitas svarbus aspektas – tvarumo specialistas turi išmanyti įvairius tvarumo metodus, mokėti juos taikyti praktikoje, tikėti jais ir mokėti skleisti komandos viduje. Tai reiškia, kad labai didelė dalis tokio specialisto darbo laiko bus skirta komunikacijai su kitais įmonės vadovais ir darbuotojais. Tvarumo specialisto uždavinius galima palyginti su vertėjo darbu, kai tenka išaiškinti kolegoms, kaip tvarumo metodikų įgyvendinimas paveikia įmonės ilgalaikę sėkmę, kokios tendencijos vyrauja pasaulyje, kaip kasdienius darbo principus reikėtų keisti tvarumo kryptimi. Pradedantiems tvarumo specialistams pirmiausia rekomenduočiau susipažinti su tokiais dokumentais kaip „Sustainable Development Goals“, „European Green Deel“, „Greenhouse Gas Protocol“, „GRI Empowering Sustainable Decisions“, „Science Based Targets“, „Sustainanalytics“ ir kt.

Nuolatinis mokymasis

Dažnu atveju tvarumo specialistas – tai žmogus orkestras, privalantis turėti daug ir įvairių kompetencijų, apimančių skirtingas sritis: nuo ekonomikos, teisės ir technologinių žinių iki biologijos, geografijos, aplinkosaugos, valdysenos, socialinių ir kitų mokslų. Patirtis rodo, kad tą pačią dieną gali tekti prižiūrėti dviračių aikštelės įrengimą, o iškart po to – gilintis į ES taksonomiją ir analizuoti, kokiems naujiems pokyčiams būtina pasirengti. Tvarumo vadovas turi tikėti pats savimi – šį pasitikėjimą gali užtikrinti tik nuolatinis mokymasis ir tvarumo žinių stiprinimas.

Aukštos vadybinės kompetencijos

Tvarumo specialistas turi būti geras vadybininkas ir vadovas, gebantis įtikinti tiek bendrovės valdybą, tiek visus darbuotojus. Jis turi mokėti sutelkti ir įkvėpti kolektyvą įgyvendinti iškeltas iniciatyvas: vienur jis veiks kaip patariamasis balsas, kitur – kaip projekto įgyvendinimą prižiūrintis asmuo arba vadovas. Todėl pasitikėjimas savimi, nuolatinis naujienų sekimas ir kompetencijų ugdymas yra esminiai reikalavimai, keliami tvarumo vadovui.

Aukščiausio lygio vadovų įsitraukimas

Tvarumo profesionalai vadinami pokyčių architektais. Tik giliai suprasdami ir nuoširdžiai tikėdami pokyčių prasmingumu, jie galės įkvėpti keistis ir kitus. Tačiau praktika rodo, kad pastebimiems rezultatams pamatyti prireikia nemažai laiko. Daugumoje įmonių pokyčiams formaliai pritaria dauguma, tačiau ženkliai mažiau darbuotojų iškart sutinka keistis patys. Todėl tvarumo vadovui tenka įtikinėti žmones siekti pokyčių, naudojantis darnaus vystymosi metodais. Pats svarbiausias aspektas – įtikinti aukščiausio lygio vadovus. Neretai įmonės vadovas ar valdyba pasamdo tvarumo specialistą ir tikisi, kad jis vienas viską pakeis ir nereikės organizacijos įsitraukimo. Tačiau taip pokyčių nepasieksite – tik asmeniškai įsitraukus organizacijos vadovams, tik jiems demonstruojant savo dalyvavimą pokyčiuose, jų bus galima tikėtis ir iš kitų darbuotojų.

Panašios naujienos

IT sistemų atnaujinimo darbai kovo 16 - 18 dienomis

IT sistemų atnaujinimo darbai kovo 16 - 18 dienomis

Nuo 2024 m. kovo 16 d. 14:00 val. iki 2024 m. kovo 18 d. 07:00 val. bus atliekami IT sistemų atnaujinimai dėl SEPA mokėjimų.
2024-03-14