Pranešimai apie pažeidimus
Pranešimai apie pažeidimus

Pranešimai apie pažeidimus

 

Gerbiami klientai ir partneriai,

Jeigu įtariate Banko darbuotojų, klientų, verslo partnerių ar kitos su  Banku susijusios šalies rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, darbo pareigų pažeidimą, grėsmę viešajam interesui keliantį pažeidimą ar kitus veiksmus, galinčius pakenkti bankui, viešajam interesui, praneškite mums užpildydami žemiau pateiktą formą.

Jūsų pranešimas bus pateiktas banko vyriausiajam atitikties pareigūnui. Užtikrinsime jūsų asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Atkreipiame dėmesį, kad pranešimą galite pateikti ir anonimiškai. Tačiau tokiu atveju negalėsime su jumis susisiekti bei tinkamai ištirti pažeidimą.

Užpildykite žemiau pateiktą formą arba atsiųskite informaciją mums el. paštu pranesejai@mano.bank.

Pranešimas apie pažeidimą
1. Ar pateiksite savo kontaktinę informaciją?
2. Įtariamo pažeidimo ir jo aplinkybių aprašymas
3. Jūsų ryšys su Banku:
Jei mano pranešimas nebus pripažintas atitinkančiu Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus, sutinku, kad jis būtų nagrinėjamas pagal bendras teisės aktų nuostatas, netaikant man pranešėjo apsaugos (pasirinkti vieną):