Mąstome ir veikiame tvariai
Mąstome ir veikiame tvariai

Mąstome ir veikiame tvariai

Mūsų akys nukreiptos į horizontą, savo sprendimuose numatome ateities žingsnius ir stengiamės įvertinti jų poveikį visoms susijusioms šalims. Bendradarbiaudami su Europos investiciniu fondu, siekiame prisidėti prie žalios ir tvarios pertvarkos - skiriame finansavimą tvarumo projektus įgyvendinančioms įmonėms.
Finansuojame tvarų verslą

Finansuojame tvarų verslą

Esame pirmasis specializuotas bankas Lietuvoje, pradėjęs vertinti įmonių tvarumą specialaus klausimyno pagalba prieš suteikiant paskolą.

Pagal Europos investicinio fondo tvarumo garantiją teikiame paskolas mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir prisidedame prie inovacijų rėmimo bei skatiname perėjimą prie ekologiškesnės ateities.

Esame „Sengirės fondo“ rėmėjais

Siekiame realiai prisidėti prie Lietuvos miškų bei juose esančios bioįvairovės išsaugojimo, padėti miško plotams tapti tikromis sengirėmis, taip pat – stiprinti visuomenės supratimą apie tvarumo svarbą. Mūsų skiriamą paramą fondas efektyviai naudoja biologiškai vertingam brandžiam miškui išpirkti, taip jį apsaugant nuo iškirtimo ar kitokios neigiamos žmogaus veiklos.

Esame „Sengirės fondo“ rėmėjais
Mūsų įsipareigojimas tvarumui yra tvirtas

Mūsų įsipareigojimas tvarumui yra tvirtas

Nuo 2021 metų kasmet rengiame ir publikuojame metines Tvarumo ataskaitas. Tvarumo ataskaitos yra pasaulyje paplitusi praktika, kuria verslas atskleidžia tvarumo informaciją bei poveikį aplinkai, klimato pokyčiams, žmogaus teisėms ir gerovei. Įmonėms, kurios siekia darnaus vystymosi, ataskaitos yra būtina praktika siekiant įsivertinti esamą padėtį, sekti pokytį, keltis tikslus. Vertinant paskutinėje ataskaitoje pateiktus duomenis, „Mano bankas“ atitinka tvarios organizacijos sąvoką.

Mūsų tvarumo kelias

2023
Padedame išsaugoti 6,08 ha miško Šilutės rajone

Už mūsų skirtą paramą „Sengirės fondas” nupirko globojimui 6,08 ha miško sklypą Šilutės rajone, Pangiriuose. Taip užtikrinome, kad miškas išliks nepaliestas ūkinės veiklos, bus apsaugotas nuo kirtimų ir ilgainiui virs sengire.

2022
Europos investicinio fondo garantija tvarumo paskoloms

2022 m. spalį su Europos investiciniu fondu pasirašėme sutartį dėl garantijos paskoloms pagal „Invest EU“ programą. Pagal tvarumo garantiją bus suteikta daugiau kaip 25 mln. eurų parama naujų paskolų mažosioms ir vidutinėms įmonėms finansavimui, kad jos prisidėtų prie Europos žaliosios pertvarkos. Į šias investicijas taip pat gali pretenduoti projektai, kuriais siekiama, kad paslaugos, produktai ir infrastruktūra taptų prieinamesni neįgaliesiems.

2021
Prisijungėme prie Lietuvos atsakingo verslo asociacijos

2021 m. sausį tapome Lietuvos atsakingo verslo asociacijos tikraisiais nariais.

2021 m. rugpjūtį pasitvirtinome Aplinkosaugos strategiją, kurioje įsipareigojame nuolat mažinti banko tiesioginį poveikį aplinkai: iškastinio kuro naudojimą, atliekų susidarymą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išskyrimą. Banko ŠESD emisijos skaičiuojamos pagal Green House Gas (angl. GHG) protokolo metodiką.

2020
Gera valdysena – vienas pagrindinių banko sėkmės aspektų

Kertinė banko verslo modelio dalis – vertinti ir valdyti rizikas. Tam pasitelkiama daugialygė vidinė ir išorinė priežiūros sistema. Banke veikia Stebėtojų taryba, kurią sudaro keturi nariai bei trijų narių Valdyba. Taip pat įkurti trys komitetai: Audito komitetas, Paskolų komitetas ir Dalykinių santykių komitetas.

Mūsų tvarumo kelias

Naujienos

„Mano bankas“ tapo „Sengirės fondo“ rėmėju

„Mano bankas“ tapo „Sengirės fondo“ rėmėju

Tvarumą iškėlęs savo veiklos prioritetu „Mano bankas“ tapo „Sengirės fondo“ rėmėju, pasirašęs metinę rėmimo sutartį ir įsipareigojęs skirti fondui 20 tūkst. Eur. Šią paramą fondas skirs biologiškai vertingo brandaus miško išpirkimui, kad jis būtų apsaugotas nuo iškirtimo ar kitokios neigiamos…
2023-03-20

Susisiekite su mumis