Verslo klientams

Banko sąskaita
Kiento duomenų patikra
-
Preliminarios patikros mokestis
-
Einamosios / kaupiamosios sąskaitos atidarymas
Nemokamai
Einamosios / kaupiamosios sąskaitos tvarkymas
5 € / mėn. už kiekvieną sąskaitą
Klientų lėšų saugojimo / atskyrimo / mokėjimų sąskaitos atidarymas
-
Klientų lėšų saugojimo / atskyrimo / mokėjimų sąskaitos tvarkymas
-
Sąskaitos uždarymas
Nemokamai
Sąskaitos išrašas, suformuotas banko darbuotojo
5 € už vieno mėnesio išrašą
Likučio eurais mokestis
Nemokamai
Likučio kitomis valiutomis mokestis
0,03 € už dieną už 1 000 €
Likučio mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas neperveda lėšų į kitas sąskaitas
0,01 € už dieną už 1 000 €, (min. 5 €)
Mokėjimai ir grynųjų pinigų operacijos
Išeinantys mokėjimai
Interneto banke
Banko padalinyje
Tarp banko sąskaitų
Nemokamai
2 €
SEPA mokėjimai
0,40 €
2 €
SWIFT mokėjimai
20 €
20 €
Įeinantys mokėjimai
Interneto banke
Banko padalinyje
Tarp banko sąskaitų
Nemokamai
Nemokamai
SEPA mokėjimai
Nemokamai
Nemokamai
SWIFT mokėjimai
0,10 % min. 5 €, maks. 15 €
0,10 % min. 5 €, maks. 15 €
Grynųjų pinigų operacijos eurais banko padalinyje
Interneto banke
Banko padalinyje
Grynųjų pinigų išėmimas
-
1,00 % min. 5 €
Grynųjų pinigų įnešimas
-
0,20 % min. 5 €
Verslo paskolos
Kredito sutarties sudarymo mokestis
1,00 % kredito sumos, min. 500 €
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis
Nuo 0,50 % kredito sumos, min. 500 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas
50 €
Įsipareigojimo mokestis
Nuo 1,00 % metinių palūkanų nuo nepanaudotos kredito sumos
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis
Nuo 0,50 % kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra
100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:
Nekilnojamojo turto vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo)
100 €
Nekilnojamojo turto sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu)
150 €
Kilnojamojo turto vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių)
50 €
Kilnojamojo turto komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją
100 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino
1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 500 €
Kredito refinansavimas
1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 500 €
Mėnesinis sutarties administravimo mokestis
20 € / mėn.
Kredito išmokėjimo mokestis
20 €
Kiti mokesčiai:
Sutikimų/leidimų išdavimas, kiti raštai
Nuo 200 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo
40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas
50 €
Garantijos išdavimas
Nuo 0,50 % garantijos sumos, min. 500 €
Delspinigiai
Nuo 0,10 % už kiekvieną dieną
Lizingas
Lizingo sutarties parengimo mokestis
1,00 % finansuojamos sumos, min. 350 €
Lizingo limito projekto analizės, vertinimo mokestis
1,00% nuo svarstomo limito sumos, min. 1 000 EUR
Lizingo sutarties sąlygų keitimo mokestis
Nuo 0,50 % likutinės vertės, min. 350 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas
50 €
Įsipareigojimo mokestis
Nuo 1,00 % metinių palūkanų nuo nepanaudotos finansuojamos sumos
Mokestis už Turto vertinimą, kai jį atlieka Bankas
100 €
Dalies turto likutinės vertės padengimo / turto išankstinio išpirkimo mokestis
1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 350 €
Mokestis už susitarimą dėl turto sąlyginio įkeitimo ar trišalį susitarimą dėl turto išpirkimo / Skolos perkėlimo sutarties parengimą
1,00 % nuo likutinės vertės, min. 500 €
Kiti mokesčiai:
Mokestis už leidimą subnuomai, sublizingui, panaudai
100 €
Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su lizingo sutartimi, išdavimas
50 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo
40 €
Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų administravimas
50 €
Delspinigiai
0,10 % už kiekvieną dieną
Kitos paslaugos
Esminis kliento informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūra
Nemokamai
Įeinančio mokėjimo grąžinimas kliento prašymu
50 €
Išsiųsto mokėjimo grąžinimas
50 €
Mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas
50 € + gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo / korespondento mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas
2 €
Mokėjimo tyrimas (duomenų, pateiktų dokumentų analizė, patikra ir t.t.)
Nemokamai
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas
15 €
Patvirtinamojo rašto apie klientų lėšų saugojimo sąskaitą finansų įstaigai išdavimas
-
Pažyma dėl kaupiamosios sąskaitos atidarymo
100 €
Ketinimo raštas finansų įstaigai išdavimas
-
Kitos pažymos, patvirtinimai ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu
100 €

LR rezidentu laikomas LR įsteigtas juridinis asmuo, kurio galutiniai naudos gavėjai ir kontroliuojantys asmenys yra LR rezidentai.

Nerezidentu laikomas juridinis asmuo, kuris yra įsteigtas užsienio šalyse ir / arba jo galutiniai naudos gavėjai ir / arba kontroliuojantys asmenys yra užsienio šalių rezidentai.
Klientams juridiniams asmenims, kurių pagrindinė veikla yra azartiniai lošimai, valiutos keitimas, kriptovaliutų prekyba ar vadovaujantis banko vidinėmis procedūromis kita padidintos rizikos veikla, taikomi nerezidentams ir finansų institucijoms nustatyti mokesčiai.

Banko sąskaita
Kliento duomenų patikra
Nuo 1 000 €
Preliminarios patikros mokestis
Nuo 1000 €
Einamosios / kaupiamosios sąskaitos atidarymas
500 € už kiekvieną sąskaitą
Einamosios / kaupiamosios sąskaitos tvarkymas
70 € / mėn. už kiekvieną sąskaitą
Klientų lėšų saugojimo / atskyrimo / mokėjimų sąskaitos atidarymas
500 € už kiekvieną sąskaitą
Klientų lėšų saugojimo / atskyrimo / mokėjimų sąskaitos tvarkymas
200 € / mėn. už kiekvieną sąskaitą
Sąskaitos uždarymas
100 € už kiekvieną sąskaitą
Sąskaitos išrašas, suformuotas banko darbuotojo
5 € už vieno mėnesio išrašą
Likučio eurais mokestis
0.01 - 100,000.00 €
0,03 € už dieną už 1 000 €
100,000.01 - 1,000,000.00 €
0,05 € už dieną už 1 000 €
1,000,000.01 - 3,000,000.00 €
0,06 € už dieną už 1 000 €
3,000,000.00 € +
0,08 € už dieną už 1 000 €
Likučio kitomis valiutomis mokestis
0.01 - 100,000.00 €
0,05 € už dieną už 1 000 €
100,000.00 € +
0,15 € už dieną už 1 000 €
Likučio mokestis, kai pasibaigus dalykiniams santykiams, klientas neperveda lėšų į kitas sąskaitas
0,01 € už dieną už 1 000 €, (min. 5 €)
Mokėjimai ir grynųjų pinigų operacijos
Išeinantys mokėjimai
Interneto banke
Banko padalinyje
Tarp banko sąskaitų
Nemokamai
2 €
SEPA mokėjimai
1 €
2 €
SWIFT mokėjimai
30 €
30 €
Mokėjimai trečiųjų asmenų vardu
Pagal susitarimą
-
Įeinantys mokėjimai
Interneto banke
Banko padalinyje
Tarp banko sąskaitų
Nemokamai
Nemokamai
SEPA mokėjimai
0,6 €
0,6 €
SWIFT mokėjimai
0,10 % min. 5 €, maks. 15 €
0,10 % min. 5 €, maks. 15 €
Mokėjimai trečiųjų asmenų vardu
Pagal susitarimą
-
Grynųjų pinigų operacijos eurais banko padalinyje
Interneto banke
Banko padalinyje
Grynųjų pinigų išėmimas
-
1,00 % min. 5 €
Grynųjų pinigų įnešimas
-
0,20 % min. 5 €
Verslo paskolos
Kredito sutarties sudarymo mokestis
1,00 % kredito sumos, min. 500 €
Kredito sutarties sąlygų keitimo mokestis
Nuo 0,50 % kredito sumos, min. 500 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas
50 €
Įsipareigojimo mokestis
Nuo 1,00 % metinių palūkanų nuo nepanaudotos kredito sumos
Kreditavimo projekto analizės, vertinimo mokestis
Nuo 0,50 % kredito sumos, min. 250 €
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra
100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:
Nekilnojamojo turto vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo)
100 €
Nekilnojamojo turto sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu)
150 €
Kilnojamojo turto vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių)
50 €
Kilnojamojo turto komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją
100 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino
1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 500 €
Kredito refinansavimas
1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 500 €
Mėnesinis sutarties administravimo mokestis
20 € / mėn.
Kredito išmokėjimo mokestis
20 €
Kiti mokesčiai:
Sutikimų/leidimų išdavimas, kiti raštai
Nuo 200 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo
40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas
50 €
Garantijos išdavimas
Nuo 0,50 % garantijos sumos, min. 500 €
Delspinigiai
Nuo 0,10 % už kiekvieną dieną
Lizingas
Lizingo limito projekto analizės, vertinimo mokestis
1,00% nuo svarstomo limito sumos, min. 1 000 EUR
Lizingo sutarties parengimo mokestis
1,00 % finansuojamos sumos, min. 350 €
Lizingo sutarties sąlygų keitimo mokestis
Nuo 0,50 % likutinės vertės, min. 350 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas
50 €
Įsipareigojimo mokestis
Nuo 1,00 % metinių palūkanų nuo nepanaudotos finansuojamos sumos
Mokestis už Turto vertinimą, kai jį atlieka Bankas
100 €
Dalies turto likutinės vertės padengimo / turto išankstinio išpirkimo mokestis
1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos, min. 350 €
Mokestis už susitarimą dėl turto sąlyginio įkeitimo ar trišalį susitarimą dėl turto išpirkimo / Skolos perkėlimo sutarties parengimą
1,00 % nuo likutinės vertės, min. 500 €
Kiti mokesčiai:
Mokestis už leidimą subnuomai, sublizingui, panaudai
100 €
Pažymų (sutikimų, leidimų, patvirtinimų ir kt.), susijusių su lizingo sutartimi, išdavimas
50 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo
40 €
Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų administravimas
50 €
Delspinigiai
0,10 % už kiekvieną dieną
Kitos paslaugos
Esminis kliento informacijos pakeitimas pvz. keičiasi įmonės nuosavybės struktūra
200 €
Įeinančio mokėjimo grąžinimas kliento prašymu
50 €
Išsiųsto mokėjimo grąžinimas
50 €
Mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas
50 € + gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo / korespondento mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas
2 €
Mokėjimo tyrimas (duomenų, pateiktų dokumentų analizė, patikra ir t.t.)
1,00 % (min. 500 €)
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas
15 €
Patvirtinamojo rašto apie klientų lėšų saugojimo sąskaitą finansų įstaigai išdavimas
500 €
Pažyma dėl kaupiamosios sąskaitos atidarymo
100 €
Ketinimo raštas finansų įstaigai išdavimas
100 €
Kitos pažymos, patvirtinimai ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu
100 €

LR rezidentu laikomas LR įsteigtas juridinis asmuo, kurio galutiniai naudos gavėjai ir kontroliuojantys asmenys yra LR rezidentai.

Nerezidentu laikomas juridinis asmuo, kuris yra įsteigtas užsienio šalyse ir / arba jo galutiniai naudos gavėjai ir / arba kontroliuojantys asmenys yra užsienio šalių rezidentai.
Klientams juridiniams asmenims, kurių pagrindinė veikla yra azartiniai lošimai, valiutos keitimas, kriptovaliutų prekyba ar vadovaujantis banko vidinėmis procedūromis kita padidintos rizikos veikla, taikomi nerezidentams ir finansų institucijoms nustatyti mokesčiai.

 

Privatiems klientams

Banko sąskaita
Sąskaitos atidarymas
Nemokamai
Kiento duomenų patikra
Nemokamai
Sąskaitos tvarkymas
Nemokamai
Sąskaitos uždarymas
Nemokamai
Sąskaitos išrašas, suformuotas banko darbuotojo
5 € už vieno mėnesio išrašą
Likučio eurais mokestis
Nemokamai
Likučio kitomis valiutomis mokestis
0,03 € už dieną už 1 000 €
Neaktyvios sąskaitos tvarkymas
1 € / mėn.
Mokėjimai ir grynųjų pinigų operacijos
Išeinantys mokėjimai
Interneto banke
Banko padalinyje
Tarp banko sąskaitų
Nemokamai
2 €
SEPA mokėjimai
Nemokamai
2 €
SWIFT mokėjimai
20 €
20 €
Įeinantys mokėjimai
Interneto banke
Banko padalinyje
Tarp banko sąskaitų
Nemokamai
Nemokamai
SEPA mokėjimai
Nemokamai
Nemokamai
SWIFT mokėjimai
0,10 % min. 5 €, maks. 15 €
0,10 % min. 5 €, maks. 15 €
Grynųjų pinigų operacijos eurais banko padalinyje
Interneto banke
Banko padalinyje
Grynųjų pinigų išėmimas
-
1,00 % min. 5 €
Grynųjų pinigų įnešimas
-
0,20 % min. 5 €
Būsto paskola, įkeičiant nekilnojamą turtą
Kredito sutarties sudarymo mokestis
1,00 % kredito sumos min. 300 €
Kredito sutarties sąlygų keitimas:
Kredito gavėjui susidūrus su finansiniais sunkumais
100 €
Dėl kitų priežasčių
Nuo 0,50 % kredito sumos min. 200 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas:
Kartą per kalendorinius metus
Nemokamai
Du ir daugiau kartų per tuos pačius kalendorinius metus
30 €
Įsipareigojimo mokestis:
Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms
Nuo 0,60 % metinių palūkanų nuo nepanaudotos kredito sumos
Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms
Nuo 1,00 % metinių palūkanų nuo nepanaudotos kredito sumos
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra
100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo)
50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu)
80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių)
20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją
80 €
Sutikimas antriniam įkeitimui:
Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms
Min. 150 €
Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms
Min. 250 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino:
Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms
Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 3,00 % nuo grąžinamo kredito sumos
Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms
1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos min. 200 €
Kredito refinansavimas:
Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms
Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 3,00 % nuo grąžinamo kredito ar jo dalies sumos
Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms
1,00 % anksčiau termino grąžinamos sumos min. 300 €
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis
5 € / mėn.
Kiti mokesčiai:
Sutikimų/leidimų išdavimas, kiti raštai
40 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo (fiziniams asmenims, kai kreditas verslo ar profesinėms reikmėms)
40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas
50 €
Delspinigiai:
Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms
Maks. 0,05 % už kiekvieną dieną
Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms
Nuo 0,10 % už kiekvieną dieną
Vartojimo paskola
Kredito sutarties sudarymo mokestis
Nemokamai
Kredito sutarties administravimo mokestis
7 € / mėn.
Sutarties sąlygų keitimo mokestis
Nuo 30 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino
Nemokamai
Mokėjimo dienos pakeitimo mokestis
30 €
Delspinigiai
Maks. 0,05 % už kiekvieną dieną
Kitos paslaugos
Įeinančio mokėjimo grąžinimas kliento prašymu
50 €
Išsiųsto mokėjimo grąžinimas
50 €
Mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas
50 € + gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo / korespondento mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas
2 €
Mokėjimo tyrimas (duomenų, pateiktų dokumentų analizė, patikra ir t.t.)
Nemokamai
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas
15 €
Pažymos pajamų ir turto deklaracijai išdavimas
Nemokamai
Kitos pažymos, patvirtinimai ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu, išdavimas
50 €

LR rezidentu laikomas asmuo, turintis LR išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje arba asmuo, turintis kitos nei LR išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bet gyvenantis atitinkamai Lietuvoje bei turintis LR išduotą dokumentą, suteikiantį teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje.

Nerezidentu laikomas asmuo, kuris neturi LR galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, įskatant dokumento, suteikiančio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, ir kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio šalyje.

Banko sąskaita
Sąskaitos atidarymas
100 € už kiekvieną bet kokio tipo sąskaitą
Kiento duomenų patikra
200 €
Sąskaitos tvarkymas
5 € / mėn. už kiekvieną bet kokio tipo sąskaitą
Sąskaitos uždarymas
Nemokamai
Sąskaitos išrašas, suformuotas banko darbuotojo
5 € už vieno mėnesio išrašą
Likučio eurais mokestis
Nemokamai
Likučio kitomis valiutomis mokestis
0,03 € už dieną už 1 000 €
Neaktyvios sąskaitos tvarkymas
1 € / mėn. už kiekvieną bet kokio tipo sąskaitą
Mokėjimai ir grynųjų pinigų operacijos
Išeinantys mokėjimai
Interneto banke
Banko padalinyje
Tarp banko sąskaitų
Nemokamai
2 €
SEPA mokėjimai
1 €
2 €
SWIFT mokėjimai
20 €
20 €
Mokėjimai trečiųjų asmenų vardu
pagal susitarimą
-
Įeinantys mokėjimai
Interneto banke
Banko padalinyje
Tarp banko sąskaitų
Nemokamai
Nemokamai
SEPA mokėjimai
Nemokamai
Nemokamai
SWIFT mokėjimai
0,10 % min. 5 €, maks. 15 €
0,10 % min. 5 €, maks. 15 €
Mokėjimai trečiųjų asmenų vardu
pagal susitarimą
-
Grynųjų pinigų operacijos eurais banko padalinyje
Interneto banke
Banko padalinyje
Grynųjų pinigų išėmimas
-
1,00 % min. 5 €
Grynųjų pinigų įnešimas
-
0,20 % min. 5 €
Būsto paskola, įkeičiant nekilnojamą turtą
Kredito sutarties sudarymo mokestis
1,00 % kredito sumos min. 300 €
Kredito sutarties sąlygų keitimas:
Kredito gavėjui susidūrus su finansiniais sunkumais
100 €
Dėl kitų priežasčių
Nuo 0,50 % kredito sumos min. 200 €
Įmokų ir/arba palūkanų mokėjimo dienos keitimas:
Kartą per kalendorinius metus
Nemokamai
Du ir daugiau kartų per tuos pačius kalendorinius metus
30 €
Įsipareigojimo mokestis:
Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms
Nuo 0,60 % metinių palūkanų nuo nepanaudotos kredito sumos
Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms
Nuo 1,00 % metinių palūkanų nuo nepanaudotos kredito sumos
Siūlomo įkeisti nekilnojamojo ir kilnojamojo turto apžiūra
100 €
Mokestis už Banko atliekamą įkeičiamo/įkeisto turto vertinimą:
NT vieno turtinio vieneto (buto, patalpos, žemės sklypo)
50 €
NT sudarančio kompleksą (buto, gyv. namo, komercinio turto su priklausiniais ir žemės sklypu)
80 €
KT vieno turtinio vieneto (biuro, buitinės technikos, staklių, įrengimų, transporto priemonių)
20 €
KT komplekso sudarančio gamybinę ar technologinę liniją
80 €
Sutikimas antriniam įkeitimui:
Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms
Min. 150 €
Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms
Min. 250 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino:
Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms
Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 3,00 % nuo grąžinamo kredito sumos
Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms
1,00 % nuo anksčiau termino grąžinamos sumos min. 200 €
Kredito refinansavimas:
Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms
Kintamųjų palūkanų keitimo dieną netaikomas, kitomis dienomis - teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacija, bet ne daugiau kaip 3,00 % nuo grąžinamo kredito ar jo dalies sumos
Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms
1,00 % anksčiau termino grąžinamos sumos min. 300 €
Mėnesinis kredito sutarties administravimo mokestis
5 € / mėn.
Kiti mokesčiai:
Sutikimų/leidimų išdavimas, kiti raštai
40 €
Rašto siuntimas dėl įsipareigojimų nevykdymo (fiziniams asmenims, kai kreditas verslo ar profesinėms reikmėms)
40 €
Hipotekos/ įkeitimo išregistravimas/pakeitimas
50 €
Delspinigiai:
Kai kreditas suteiktas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms
Maks. 0,05 % už kiekvieną dieną
Kai kreditas suteiktas verslo ar profesinėms reikmėms
Nuo 0,10 % už kiekvieną dieną
Vartojimo paskola
Kredito sutarties sudarymo mokestis
Nemokamai
Kredito sutarties administravimo mokestis
7 € / mėn.
Sutarties sąlygų keitimo mokestis
Nuo 30 €
Kredito grąžinimas anksčiau nustatyto termino
Nemokamai
Mokėjimo dienos pakeitimo mokestis
30 €
Delspinigiai
Maks. 0,05 % už kiekvieną dieną
Kitos paslaugos
Įeinančio mokėjimo grąžinimas kliento prašymu
50 €
Išsiųsto mokėjimo grąžinimas
50 €
Mokėjimo atšaukimas, koregavimas arba įvykdymo tyrimas
50 € + gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo / korespondento mokesčiai
Priverstinis lėšų nurašymas
2 €
Mokėjimo tyrimas (duomenų, pateiktų dokumentų analizė, patikra ir t.t.)
1,00 % (min. 500 €)
Patvirtinimo apie mokėjimą kopijos išdavimas
15 €
Pažymos pajamų ir turto deklaracijai išdavimas
Nemokamai
Kitos pažymos, patvirtinimai ir raštai, susiję su kasdieninių paslaugų teikimu, išdavimas
50 €

LR rezidentu laikomas asmuo, turintis LR išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje arba asmuo, turintis kitos nei LR išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bet gyvenantis atitinkamai Lietuvoje bei turintis LR išduotą dokumentą, suteikiantį teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje.

Nerezidentu laikomas asmuo, kuris neturi LR galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, įskatant dokumento, suteikiančio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, ir kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio šalyje.

Susisiekite su mumis