Bendrieji teisiniai dokumentai

Kasdieninės paslaugos

Juridinio asmens einamosios sąskaitos sutartis
Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos
Elektroninių paslaugų sutartis
Finansų įstaigos patikėjimo teise valdomos sąskaitos sutartis
Kaupiamosios sąskaitos sutartis

Lizingas

Finansinio lizingo sutarties Bendroji dalis
Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (juridiniams asmenims)
Klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos (juridiniams asmenims)

Kreditai

Kredito sutarties juridiniams asmenims Bendroji dalis
Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (juridiniams asmenims)
Klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos (juridiniams asmenims)

Indėliai

Pagrindinė informacija apie indėlių draudimą
Terminuotojo indėlio sutarties bendrosios sąlygos

Lizingas

Finansinio lizingo sutarties bendroji dalis

Kreditai

Vartojimo kredito sutarties Bendroji dalis
Klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo bendrosios sąlygos (fiziniams asmenims)
Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Indėliai

Pagrindinė informacija apie indėlių draudimą
Terminuotojo indėlio sutarties bendrosios sąlygos