EIF ir „Mano bankas“ sutarė dėl 40 mln. Eur garantijos SVV paskoloms

2022-10-19
  • Nauja EIF ir lietuviško banko „Mano bankas“ garantijų sutartis, pasirašyta pagal Europos Komisijos programą „InvestEU”, leis garantuoti daugiau kaip 40 mln. eurų naujų verslo paskolų.
  • „Mano bankas“ yra pirmoji Lietuvoje finansų įstaiga, pasirašiusi tokią garantijų sutartį, kuria siekiama skatinti inovacijas, tvarumo projektus, darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą.

Lietuvių kapitalo specializuotas bankas „Mano bankas“ tapo pirmąja Lietuvoje finansų įstaiga, pasirašiusia portfelio garantijų sutartį pagal naująją programą „InvestEU”. Bus garantuota daugiau kaip 40 mln. eurų naujų paskolų verslo įmonėms. Programa „InvestEU” siekiama paskatinti 372 mlrd. eurų papildomų investicijų į tvarumo projektus, inovacijas ir darbo vietų kūrimą visoje ES. Pagrindinis „InvestEU” įgyvendinimo partneris – EIB grupė, kurią sudaro Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF).

Paskolos dviem pagrindiniams ES politikos prioritetams, ypač daug dėmesio skiriant tvarumui

Spalio 18 d. Liuksemburge EIF ir „Mano bankas“ pasirašė sutartį, pagal kurią EIF teiks garantijas paskoloms dviejose pagrindinėse politikos srityse. Pagal tvarumo garantiją bus suteikta daugiau kaip 25 mln. eurų parama naujų paskolų mažosioms ir vidutinėms įmonėms finansavimui, kad jos prisidėtų prie Europos žaliosios pertvarkos. Į šias investicijas taip pat gali pretenduoti projektai, kuriais siekiama, kad paslaugos, produktai ir infrastruktūra taptų prieinamesni neįgaliesiems. Dar 15 mln. eurų paskolų pagal SVV konkurencingumo garantiją bus skirta nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusioms SVV, kurioms pavyko stabilizuoti savo veiklą, bet reikia papildomo finansavimo – paskoloms refinansuoti, apyvartinio kapitalo atsargoms stiprinti ir tolesnėms investicijoms į vykdomus projektus.

Aurimas Putna, „Mano bankas“ valdybos narys, teigia, kad į tvarumą orientuotos garantijos ir paskolos šiuo metu ypač svarbios rinkai: bankas gali drąsiau ir anksčiau pradėti finansuoti atsinaujinančiosios energijos projektus – naujų elektrinių plėtrą ir statybą, taip pat esamų elektrinių modernizavimą, pajėgumų didinimą ir pan.

Padėti įmonėms gauti finansavimą, kuris prisidėtų prie žaliosios pertvarkos, yra svarbu siekiant Europos žaliojo kurso tikslų. Aurimas Putna pažymi, kad „Mano bankas“ nuo 2021 m. yra neutralus klimato kaitos atžvilgiu bankas, o tvaraus verslo finansavimą laiko vienu iš savo prioritetų. „Šiuo metu ypač svarbu didinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, todėl gauta 20 mln. eurų garantija žaliosios pertvarkos įgyvendinimui labai reikalinga,“ – sako A. Putna.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas Europos Komisijos vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis aiškina, kad naujoji programa „InvestEU” gali padėti įmonėms gauti lėšų, kurių joms reikia inovacijoms diegti, augti ir darbo vietoms kurti. Tai labai svarbu įmonėms, ypač mažesnėms, kurios gali reikšmingai prisidėti prie klimato tikslų įgyvendinimo. „Džiaugiuosi „InvestEU” parama, teikiama verslininkams visoje Europoje, kad jie galėtų pasinaudoti lėšomis, padėsiančiomis išnaudoti visą savo potencialą, ir kad „Mano bankas“ tapo pirmąja finansų įstaiga, kuri tai darys Lietuvoje,“ – teigia V. Dombrovskis.

EIF vykdomojo direktoriaus pavaduotojas Rogeris Havenithas pažymi: „Labai džiaugiamės galėdami atnaujinti partnerystę su „Mano banku“, šį kartą pagal programą „InvestEU”. Šios sutarties paskirtis – nukreipti finansavimą Lietuvos įmonėms, siekiant padėti joms įveikti ekonominius pandemijos padarinius, taip pat įmonėms, kurios siekia žalios ir tvarios pertvarkos. Esame įsitikinę, kad, atsižvelgiant į dabartinius energetikos iššūkius, su kuriais susiduriama visoje Europoje ir konkrečiai Baltijos šalyse, šis bendradarbiavimas gali suteikti finansinę paramą, leisiančią šioms įmonėms žengti svarbius žingsnius link žaliosios pertvarkos.“

EIB vicepirmininkės Teresos Czerwińskos, atsakingos už inovacijas, teigimu, programa „InvestEU” suteikia Lietuvos ir Europos įmonėms labai reikalingų lėšų modernizavimui, žaliajai, skaitmeninei ir integracinei pertvarkai, kad jos galėtų toliau kurti darbo vietas, didinti konkurencingumą ir spartinti ES ekonominį ir socialinį vystymąsi: „InvestEU”, sujungianti kelias ES finansines priemones į vieną bendrą programą ir palengvinanti įmonėms galimybę gauti lėšų ir techninę pagalbą, yra ilgalaikė investicija į stiprią, tvarią, energetiškai nepriklausomą ir pasauliniu mastu konkurencingą Europą. EIB didžiuojasi galėdamas dirbti kartu su Europos Komisija modernizuojant Europos ekonomiką, būdamas pagrindinis programos „InvestEU” įgyvendintojas ir finansinis patarėjas.“

EIB vicepirmininkas Thomas Östrosas, kuruojantis finansavimą Lietuvoje, pabrėžia, kad ši sutartis su „Mano banku“ yra svarbus etapas teikiant ES paramą Lietuvos bankui, pasinaudojant viena iš „InvestEU” priemonių. Anot jo, sutartis rodo, kad EIB grupė yra pasirengusi prisidėti prie inovacijų rėmimo, konkurencingumo stiprinimo ir darbo vietų kūrimo bei ekonomikos augimo skatinimo Lietuvoje – kaip ir visoje Europoje. „InvestEU” remia labai reikalingą finansavimą įmonėms, inovacijoms ir infrastruktūrai. Ši programa padeda sparčiau siekti žalios ir tvarios pertvarkos,“ – sako T. Östrosas.

Ankstesnė paskolų programa viršijo paklausos lūkesčius

„Mano bankas“ savarankiškai valdys ir administruos paskolų portfelį ir priims sprendimus dėl paskolų ir garantijų teikimo. Naujoji sutartis yra antrasis bendras EIF ir „Mano banko“ projektas – pagal visos Europos garantijų fondo garantiją bankas savo klientams jau suteikė 50 mln. eurų naujų paskolų. Paskolų paklausa viršijo sutartą sumą, kurią „Mano bankas“ planavo paskolinti įmonėms per metus, tačiau faktiškai išmokėjo per kelis mėnesius.

Kaip teigia Aurimas Putna, praėjusį rudenį su EIF pasirašyta pirmoji sutartis tapo sėkmingo bendradarbiavimo pradžia: „Džiaugiamės galėdami padėti Lietuvos įmonėms greičiau įgyvendinti tvarumo ir žaliosios pertvarkos projektus. Naujoji EIF garantija skirta paskoloms, kuriomis skatinamas Europos žaliojo kurso įgyvendinimas. Labai svarbu, kad gauname ne tik garantiją, bet ir aiškius kriterijus, kokios rūšies paskolos laikomos tvariomis. Taip ne tik sustiprinsime tvariąją savo portfelio dalį, bet ir tiesiogiai prisidėsime prie žalesnės ekonomikos skatinimo.“

Panašios naujienos

IT sistemų atnaujinimo darbai kovo 16 - 18 dienomis

IT sistemų atnaujinimo darbai kovo 16 - 18 dienomis

Nuo 2024 m. kovo 16 d. 14:00 val. iki 2024 m. kovo 18 d. 07:00 val. bus atliekami IT sistemų atnaujinimai dėl SEPA mokėjimų.
2024-03-14