„Mano banko“ veiklos pajamos pernai augo 76 proc., pelnas – dvigubai

2024-03-28

Lietuviškas specializuotas bankas AB „Mano bankas“ 2023 m. demonstravo visų pagrindinių veiklos rodiklių augimą. Palyginti su 2022 m., banko veiklos pajamos išaugo 75,7 proc., jos buvo 5 mln. 681 tūkst. didesnės nei užpernai. Grynosios palūkanų pajamos per ataskaitinį laikotarpį išaugo 97,5 proc., arba 4 mln. 917 tūkst. Eur, palyginti su 2022 m., o grynosios paslaugų ir komisinių pajamos padidėjo 37,1 proc., arba 980 tūkst. Eur, gretinant su ankstesnių metų rodikliu.

Augo paskolų ir indėlių portfeliai 

Palyginti su 2022 m., pernai bankas uždirbo dvigubai didesnį grynąjį pelną, kuris siekė 3 mln. 464 tūkst. Eur (2022 m. – 1 mln. 576 tūkst. Eur). 2023 m. stabiliai augęs paskolų portfelis per praėjusius metus padidėjo 11,7 proc., tai sudarė 10 mln. 413 tūkst. Eur daugiau nei 2022 m.

„Nepaisant 2023 m. vyravusio ekonominio neapibrėžtumo, sulėtėjusios ekonomikos, aukštos infliacijos ir augančių palūkanų aplinkos, puoselėjome prieš keletą metų suformuluotą ambiciją – kad mūsų metinį augimą žymėtų dviženkliai skaičiai ir kad vyktų tvariai. Esame įsitikinę, kad tvarus augimas, siekiant teigiamo poveikio verslui ir visuomenei, yra šiuolaikiško verslo ir bankininkystės sėkmės pagrindas“, – sako AB „Mano bankas“ generalinė direktorė Giedrė Blazgienė.

Pasak jos, banko augimas pirmiausia buvo grįstas augančiu klientų pasitikėjimu. Šio pasitikėjimo patvirtinimas – banko turimas indėlių portfelis klientų sąskaitose iki pareikalavimo per 2023 metus padidėjo 12 mln. 580 tūkst. Eur, arba 15,7 proc., o terminuotųjų indėlių portfelis – 20 mln. 100 tūkst. Eur, arba 18,9 proc.

Per ataskaitinius metus padidėjo ir banko turtas. 2023 m. gruodžio 31 d. jis siekė 246 mln. 449 tūkst. Eur ir buvo 22,3 proc. didesnis nei 2022 m. pabaigoje.

Banko augimo dedamoji 2023 m. buvo ir toliau plečiamas klientams siūlomų paslaugų spektras. Verslo klientams buvo pasiūlytas naujas kreditavimo produktas – visų tipų transporto priemonių, žemės ūkio, statybinės technikos ar įrengimų finansinė nuoma (lizingas).

Bankas sėkmingai migravo į atnaujintą TARGET2 mokėjimų sistemą, atnaujino internetinės bankininkystės paslaugą, pradėjo teikti klientams momentinius mokėjimus. Paslaugų prieinamumui gerinti bankas toliau vystė programinę sąsają (angl. API), skirtą klientų prieigai prie savo sąskaitų bei įvairių mokėjimų inicijavimui. Šios inovacijos prisidėjo prie to, kad banko aptarnautų mokėjimo operacijų apyvarta per 2023 metus išaugo 80,7 proc.

Investavo į infrastruktūrą, technologijas ir personalą

Paslaugų plėtrai ir kokybei užtikrinti „Mano bankas“ pernai investavo į IT infrastruktūrą, sistemų plėtrą, duomenų kokybės bei duomenų prieinamumo ir saugumo automatizavimo sprendimus.  Atnaujinta ir klientams pristatyta interneto svetainė www.mano.bank.

G. Blazgienė taip pat pastebi, kad augimas būtų neįmanomas be investicijų į aukštos kvalifikacijos personalą. Per 2023 metus banko darbuotojų skaičius augo 8,4 proc. ir metų pabaigoje siekė 90. Kitų banko veiklos sąnaudų išlaidų augimui didžiausią įtaką turėjo 2023 m. pradžioje priimtas Lietuvos Respublikos Laikinojo solidarumo įnašo įstatymas. Pagal jį apskaičiuoto ir į valstybės biudžetą pernai sumokėto laikinojo solidarumo įnašo suma siekė 867 tūkst. Eur.

„Kasmet tampame vis labiau tarptautiniu, pirmiausia – Europos banku. Pernai registravome savo prekių ženklą Europos Sąjungoje, aktyviai veikėme ne tik Lietuvos, bet ir Vokietijos bei Ispanijos terminuotųjų indėlių rinkoje. Siūlėme patrauklią terminuotųjų indėlių kainodarą gyventojams bei verslo įmonėms ir finansų įstaigoms. Planuojame ir toliau plėsti savo paslaugų geografiją, šiai ambicijai duris dar labiau atvėrė ir pernai rugsėjį bankui buvo suteikta teisė teikti finansines paslaugas 29 Europos ekonominės erdvės valstybėse neįsteigus filialo“, – pasakoja banko vadovė.

Panašios naujienos