Streso testas: kaip įmonėms jį atlikti prieš imant kreditą

2022-10-03
Ekspertų vertinimu, iki šių metų pabaigos EURIBOR palūkanų norma gali išaugti iki 2 proc., todėl kiekvienai paskolų turinčiai įmonei rekomenduojama pasidaryti finansinių galimybių streso testą. Jis padės teisingai įvertinti būsimas paskolos aptarnavimo išlaidas, patikslinti planuojamas investicijas arba kuriam laikui jų atsisakyti.

Augant EURIBOR palūkanų normai, streso testas padeda įvertinti tikėtiną paskolų aptarnavimo išlaidų augimą. Tarkime, įmonė banke yra pasiskolinusi 1 mln. Eur. Jei EURIBOR pasiekia 2 proc. kartelę, per metus Lietuvoje vien įmonės mokamos palūkanos išaugs vidutiniškai nuo 3,4 proc. iki 5,4 proc., o jų suma per metus padidės beveik 60 proc.: nuo 34 tūkst. Еur iki 54 tūkst. Еur. Prie mokėtinų palūkanų būtina pridėti paskolos grąžinimo sumas ir atidžiai įvertinti, ar įmonė bus finansiškai pajėgi vykdyti įsipareigojimus visą kredito sutarties terminą.

Patirtis rodo, kad toli gražu ne kiekviena įmonė, kreipdamasi į banką paskolos verslui, iki galo atlieka namų darbus, o paskolos grąžinimą dažniau grindžia vien optimistiniais veiklos scenarijais. Dažnu atveju tokioms įmonėms prieš gaunant paskolą tenka daugiau padirbėti ties tikėtinų rizikų įvertinimu. Banke tokį pratimą vadina kredito rizikos analize arba streso testu – jį atlikus tiksliau sudaromas verslo planas ir labiau išaiškėja, kokiomis sąlygomis gali būti suteikta paskola. Žemiau dalinuosi keliais patarimais, ką įmonėms vertėtų apsvarstyti ir padaryti, kad verslo kredito įsipareigojimai atitiktų jų finansines galimybes.

Kęstutis Vilimas, „Mano banko" Kredito rizikos vadovas
Kęstutis Vilimas, „Mano banko" Kredito rizikos vadovas
Pasinaudokite palūkanų kompensavimo priemonėmis

Dažnu atveju tokias priemones taiko INVEGA arba Europos investicijų fondas (EIF). Smulkioms ir vidutinio dydžio įmonėms INVEGA neretai kompensuoja iki 95 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 7 proc. dydžio metinių palūkanų. Maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos, siekia 36 mėn. Tuo tarpu EIF priemonės gali būti dar palankesnės, nes suteikia paskolų grąžinimo garantijas. Taigi, užtikrinus geresnį paskolos grąžinimą, bankas gali suteikti įmonei didesnę paskolos sumą arba taikyti mažesnes palūkanas.

Įvertinkite finansinius srautus ir jų cikliškumą

Detali įmonės finansinių srautų analizė leis sudaryti tikslesnį paskolos grąžinimo grafiką ir susitarti su banku dėl individualaus amortizavimo grafiko, nes dažnam verslui būdingas veiklos cikliškumas. Prieš kreipdamiesi paskolos sudarykite istorinę kelerių metų pajamų analizę mėnesiais arba ketvirčiais. Tai padės įvertinti, kuriais laikotarpiais būsite pajėgūs grąžinti didesnes paskolos sumas, o kuriais laikotarpiais galbūt mokėsite tik palūkanas. Pvz., dažnas viešbutis daugiausia pajamų uždirba šiltuoju metų laikotarpiu, todėl imant paskolą galima susitarti su banku, kad šaltuoju sezonu bus mokamos tik palūkanos, o paskolos grąžinimas bus vykdomas tada, kai bus gaunamos didesnės pajamos. Toks įsivertinimas padeda tiksliau laikytis finansinės disciplinos ir išvengti vėluojančių paskolų bei papildomų išlaidų – delspinigių.

Planuokite investicijas ir atsisakykite nebūtinų išlaidų

Streso testo metu turite gerą progą įvertinti, kurios investicijos yra būtinos, o kurias galima atidėti. ECB prognozuoja, kad 2023 m. infliacija bus suvaldyta ir, tikėtina, kad EURIBOR palūkanų norma taip pat mažės. Todėl dalį investicijų galbūt vertėtų nukelti vėlesniems laikotarpiams: pvz., nesant būtinybės galima atidėti vadovų transporto parko atnaujinimą arba statybų ir remonto darbus, kol rinkoje vyrauja paklausos ir pasiūlos disbalansas.

Pasidomėkite banko „virtuve“ ir įvertinkite savo skolos padengimo koeficientą

Vertindami paskolas bankai skaičiuoja įvarius finansinius rodiklius, tokius kaip įmonės skolos lygis, nuosavybės koeficientas ar likvidumas. Tačiau vienu svarbiausių rodiklių išlieka DSCR (angl., Debt Service Coverage Ratio) – skolos padengimo koeficientas. Jis parodo įmonės gebėjimą laiku grąžinti paskolą. Kuo DSCR rodiklis didesnis, tuo daugiau rezervų įmonė turi ir tai reikšmingai mažina įmonės rizikingumą. Jei rodiklis artimas vienetui, reiškia, įmonės rezervai labai riboti ir esant bet kokiam nukrypimui nuo prognozių kyla rizika vėluoti grąžinti paskolą. Pavyzdžiui, jei įmonės grąžinama paskolos dalis su palūkanomis per mėnesį sudaro 100 tūkst. Eur, o EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) siekia 200 tūkst. Eur, tai skolos dengimo koeficientas bus lygus 2.

Siekiant turėti daugiau rezervų svarbu valdyti skolos lygį ir pasirinkti tinkamus paskolos amortizavimo grafikus. Jais vadiname įmonės poreikiams pritaikytą kredito grąžinimo grafiką, kuris nebūtinai turi sutapti su paskolos sutarties terminu. Pasirinkusi trumpą amortizavimo grafiką įmonė sumokės mažiau palūkanų, tačiau gali susidurti su pernelyg intensyviu skolos aptarnavimu ir finansinė situacija bus labai įtempta, neleis imtis naujų projektų, įsigyti pirkinių ir pan. Kita vertus, kuo trumpesnis amortizavimo grafikas, tuo bankas prisiima mažesnę riziką ir labiau linkęs skolinti bei gali pasiūlyti palankesnes sąlygas. Pastarųjų metų įvykiai pasaulio ekonomikoje parodė, kad daryti ilgalaikes prognozes šiuo metu yra itin rizikinga, todėl bankai labiau linkę skolinti trumpesniems laikotarpiams, o paskolos gavėjai turėtų pasirūpinti gerai subalansuotu įsipareigojimų vykdymo grafiku.

Prisidėkite nuosavomis lėšomis ir gaukite geresnes kreditavimo sąlygas

Savininkų lėšos versle yra vienas svarbiausių veiksnių, kuriuos bankai vertina svarstydami paskolos suteikimo sąlygas. Didesnis dalyvavimas nuosavomis lėšomis mažina skolos naštą. Jei savininkai linkę rizikuoti savo pinigais, tai parodo jų nusiteikimą dėti visas pastangas sprendžiant kylančias problemas. Tokios paskolos banko sistemose gauna geresnius rizikos įverčius. Rodydami, kad esate pasiryžę rizikuoti nuosavu kapitalu, daugeliu atvejų galite greičiau susitarti dėl lankstesnių grąžinimo sąlygų, žemesnių palūkanų arba sudaryti ilgesnius amortizavimo grafikus su mažesnėmis įmokomis.

Įvertinkite infliacijos poveikį

Bankas visuomet atlieka palūkanų didėjimo rizikos testą ir prognozuoja, kaip klientas galėtų grąžinti kreditą, jei palūkanos pasiektų aukščiausią istorinį lygį arba išaugtų 2 proc. – tai yra centrinių bankų siektinas kasmetinis infliacijos lygis (kuo greičiau auga infliacija, tuo greičiau auga ir palūkanų norma). Tą patį rekomenduotume padaryti ir klientams, kurie vertina savo galimybes grąžinti paskolą, ypač kai paskolos terminas yra ilgesnis nei vieneri ar dveji metai.

Atlikę keletą aukščiau išvardintų veiksmų būsite geriau pasirengę apginti savo verslo planą banke ir įgausite konkurencinio pranašumo prieš kitas įmones, besikreipiančias paskolos.

Panašios naujienos

IT sistemų atnaujinimo darbai kovo 16 - 18 dienomis

IT sistemų atnaujinimo darbai kovo 16 - 18 dienomis

Nuo 2024 m. kovo 16 d. 14:00 val. iki 2024 m. kovo 18 d. 07:00 val. bus atliekami IT sistemų atnaujinimai dėl SEPA mokėjimų.
2024-03-14