INVEGOS individuali garantija padeda įmonėms gauti investicinę arba apyvartinę paskolą verslo plėtrai, kai įmonei trūksta užstato.

 

INVEGOS garantija skirta smulkaus ir vidutinio verslo bei stambioms įmonėms.

Ką reikia žinoti apie INVEGOS garantiją?

Taikomas iki 80 proc. paskolos sumos garantijos intensyvumas ir atitinkama maksimali garantuojama suma:

 • SVV subjektams iki 5 000 000 Eur
 • Stambioms įmonėms iki 1 500 000 Eur
 • Kai vykdoma arba ketinama vykdyti krovinių vežimo keliais veikla samdos pagrindais arba už atlygį iki 750 000 Eur.

Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 10 000 000 EUR.

Paskoloms, užtikrintoms INVEGOS garantija, yra galimybė pasinaudoti daliniu palūkanų kompensavimu.

INVEGA sprendžia dėl garantijos suteikimo individualiai kiekvienu atveju. Bankui priėmus sprendimą dėl finansavimo suteikimo, Bankas pateikia prašymą suteikti individualią garantiją INVEGAI – Jums nieko daryti nereikia.

Daugiau apie individualią garantiją galite sužinoti INVEGOS interneto svetainėje: Individualios garantijos paskoloms ir  Individualios garantijos didelėms įmonėms.

Kas yra Europos investicinis fondas  ir ką jis siūlo?

Europos investicinis fondas (EIF) yra pagrindinis InvestEU fondo įgyvendinimo partneris teikiant paramą smulkiam ir vidutiniam verslui, finansuojant žaliąjį kursą bei stiprinant SVV konkurencingumą. EIF garantijos teikiamos pagal 2 programas – paskoloms smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumui stiprinti bei tvarumo paskoloms.

Tvarumo paskola
 • Garantijos intensyvumas – nuo 30 iki 70 proc. paskolos likučio
 • Maksimali garantijų suma  tvarumo paskoloms – 20 mln. Eur
 • Galimos paskolos formos – investicinė arba apyvartinė paskola, kredito linija
 • Minimali paskolos suma – 50 000 Eur, maksimali – 7 500 000 Eur
 • Paskolos terminas – nuo 1 iki 12 metų investicinei paskolai ir iki 3 metų apyvartinei paskolai arba kredito linijai

Paskolos paskirtis:

Investicijos į ilgalaikį turtą, komercinio nekilnojamojo turto vystymas ir/arba renovacija, gyvenamojo nekilnojamojo turto renovacija

Kas gali kreiptis:

Visos Lietuvoje registruotos įmonės, kurios atitinka InvestEU tinkamumo kriterijus.

EIF garantijų išdavimo terminas – iki 2024 m. spalio 12 d.

Paskola SVV konkurencingumui stiprinti (subordinuota paskola)
 • Garantijos intensyvumas – nuo 30 iki 70 proc. paskolos likučio
 • Maksimali garantijų suma  subordinuotoms paskoloms – 10 mln. Eur
 • Galimos paskolos formos – investicinė arba apyvartinė paskola
 • Minimali paskolos suma – 50 000 EUR, maksimali – 7 500 000 Eur
 • Paskolos terminas –  nuo 3 iki 12 metų

Paskolos paskirtis:

Paskola skirta kapitalui stiprinti ir/ar mokumo problemoms spręsti (esamų finansinių įsipareigojimų refinansavimui, atsiskaityti su tiekėjais ir/ar kitais kreditoriais) ir/ar gerinti įmonės investicinį potencialą, kuomet paskolos gavėjas susiduria su mokumo problemomis ar galimai susidurs su mokumo problemomis ateityje.

Paskolos grąžinimas – termino gale.

Kas gali kreiptis:

Lietuvoje registruotos įmonės, kurios atitinka InvestEU tinkamumo kriterijus:

 • įsteigtos ne vėliau nei 2019 m. gruodžio 31 d. (imtinai);
 • kurių pardavimo pajamos 2020 m. arba 2021 m. sumažėjo daugiau kaip 5 proc. lyginant su praėjusiais finansiniais metais.

EIF garantijų išdavimo terminas – iki 2024 m. spalio 12 d.